กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ : 2018-07-26

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนจิตอาสา ปลูกต้นไม้ จำนวน 66 ต้น ณ บริเวณรอบอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช