กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี