ฐานข้อมูลพรรณไม้

ข้อมูลพรรณไม้ทั้งหมด 14 รายการ

อ่านต่อ
ไม้พุ่ม

กรรณิการ์

OLEACEAE
Nyctanthe sarbortristis L.

อ่านต่อ
ไม้เลื้อย

กระดังงาจีน

ANNONACEAE
Artabotrys hexapetalus ( L.f.) Bhand.

อ่านต่อ
ไม้พุ่ม

กระดังงาสงขลา

ANNONACEAE
Cananga odorata (Lam.) Hook.f & Thomson var. fruticosa

อ่านต่อ
ไม้ต้น

กระดังงาไทย

ANNONACEAE
Canaga odorata (Lam.) Hooker f. & Thomson

อ่านต่อ
ไม้ต้น

กระถินณรงค์

LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

อ่านต่อ
ไม้ต้น

กระพี้จั่น

LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE
Millettia brandisiana Kurz

อ่านต่อ
ไม้ต้น

กล้วยพัด

STRELITZIACEAE
Ravenala madagascariensis Sonn.

อ่านต่อ
ไม้ต้น

กันเกรา

GENTIANACEAE
Fagraea fragrans Roxb.

อ่านต่อ
ไม้ต้น

ขี้เหล็กบ้าน

LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby

อ่านต่อ
ไม้ต้น

คำมอกหลวง

RUBIACEAE
Gardenia sootepensis Hutch.

อ่านต่อ
ไม้ต้น

แก้วเจ้าจอม

ZYGOPHYLLACEAE
Guaiacum officinale L.

อ่านต่อ
ไม้ต้น

แคบ้าน

LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE
Sesbania grandiflora (L.) Desv.

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์