????????????เรียนรู้วิถีไทย กับกิจกรรม Parallel workshop sessions ให้ทุกท่านเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถร่วมกิจกรรมกันฟรีๆ ทุกวันเสาร์ต้นเดือน
????เริ่มต้นวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น
☘️เรียนรู้วิถีไทย กิจกรรม “การพึ่งพาตนเอง ปลูกผักปลอดสาร” ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
????บ้านชีววิถี กิจกรรม “การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ลงทะเบียน เวลา 10.30 น.
สอบถามเพิ่มเติม ☎️02-909-3026 FB : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มรภ.วไลยอลงกรณ์