ชื่อ

กระถินณรงค์


ชื่อวงศ์
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.

ชื่อสามัญ
Black wattle, Wattle

ชื่ออื่นๆ
-

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 7-15 เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงกลมทึบ กิ่งห้อยย้อย เปลือกสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ไม่เป็นระเบียบ ใบ : ใบประกอบเเบบชนนกสองชั้น ใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 1-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตร ปลายและโคนใบเรียวแหลม โค้งเป็นรูปเคียว แผ่นใบหนามีสีเขียว ดอก : ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกเเขนงเป็นคู่ๆ ที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก โคนกลีบเลี้ยงติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก โคนกลีบดอกติดกันปลายแยกเป็น 5 แฉก โค้งกลับลง มีเกสรเพศผู้สีเหลืองจำนวนมาก ผล : ผลเป็นฝักแบน สีเขียว ม้วนบิดเป็นวง 1-3 วง เมื่อแก่มีสีน้ำตาลและแตกออกทั้งสองด้าน เมล็ดสีน้ำตาลดำเป็นมัน มีจำนวน 5-12 เมล็ด


การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ เนื้อไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ และเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์