ชื่อ

กล้วยพัด


ชื่อวงศ์
STRELITZIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ravenala madagascariensis Sonn.

ชื่อสามัญ
Traveller's tree

ชื่ออื่นๆ
กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ต้นขนาดกลาง ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาล ไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อสั้นๆ ลักษณะคล้ายปาล์ม กิ่งก้านแผ่คล้ายพัด

          ใบ : ใบคล้ายใบกล้วยแต่มีขนาดใหญ่ หนา และมีก้านยาวกว่า ใบเรียงตรงข้าม ซ้อนชิดกัน 2 ข้าง      ปลายยอดลำต้นแผ่ออกเป็นรูปคล้ายพัด ใบรูปขอบขนาน กว้างประมาณ 0.6-1 เมตร ยาวประมาณ 1.5-3 เมตร ปลายใบมน โคนใบตัดหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบ ก้านใบยาวประมาณ 2-3 เมตร โคนก้านขยายออกเป็นกาบหุ้มลำต้น ระหว่างกาบมีน้ำขังอยู่

          ดอก : ดอกช่อเป็นกระจุกด้านเดียว ออกตามซอกใบ ระหว่างใบที่ 1-4 นับจากใบล่าง ดอกสีเหลือง ก้านช่อดอกยาวประมาณ 1 เมตร มีกาบขนาดใหญ่ 10-12 กาบ สีขาว แต่ละกาบยาว 50 เซนติเมตร มี 10-15 ดอก ไม่มีก้านดอก มีใบประดับยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายเเหลม

          ผล : ผลแห้งแตกกลางพู ทรงกระบอก ยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร เปลืองเเข็ง เมล็ดกลม เมื่อแก่มีสีน้ำเงินเข้ม


การขยายพันธุ์
แยกหน่อหรือเหง้า

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้ประดับ

บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สวนหย่อม หน้ามหาวิทยาลัย

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์