ชื่อ

กระดังงาจีน


ชื่อวงศ์
ANNONACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์
Artabotrys hexapetalus ( L.f.) Bhand.

ชื่อสามัญ
Climbing Ilang-Ilang

ชื่ออื่นๆ
การเวก (ภาคกลาง) สะบันงาจีน (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
         ต้น : ไม้เถาเนื้อแข็ง เลื้อยพาดซุ้มหรือค้าง ผิวของกิ่งก้านค่อนข้างเรียบ ยอดอ่อนมีขน

          ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรี ปลายแหลม โคนสอบ ขอบเรียบ ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข้มเป็นมัน ผิวใบด้านล่างสีจางกว่าและมีขนประปรายตามเส้นกลางใบ   

ดอก : ดอกช่อออกตรงข้ามกับใบ ก้านแบนและโค้งงอคล้ายขอ ดอกใหญ่มีประมาณ 1-5 ดอก       ออกตามส่วนโค้งของก้านช่อดอก ดอกอ่อนสีเขียว มีขน เมื่อแก่สีเหลือง ผิวค่อนข้างเรียบ กลิ่นหอม 

ผล : ผลกลุ่ม กลุ่มละ 4-20 ผล ผลรูปรีป้อมหรือรูปไข่กลับ ก้านผลสั้น ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่มีสีเหลือง มีเมล็ดจำนวน 1-2 เมล็ด


การขยายพันธุ์
เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์
ใบเป็นยาขับปัสสาวะ ดอกมีกลิ่นหอม แก้ลมวิงเวียน

บริเวณที่พบในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน้าอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์