ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
18 มีนาคม 2563 เวลา 14:49:52

การประชุมปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการกลุ่มสมาชิกสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน คร...

อ่านต่อ
24 มกราคม 2563 เวลา 14:48:42

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวาเข้าเรียนรู้และศึกษาดูงาน

24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 -11.00 น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมนาวา จำนวน 40 คน เข้าเรียนรู้และ...

อ่านต่อ
17 กันยายน 2562 เวลา 16:30:23

อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการและศึก...

อ่านต่อ
11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:40

อบรมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีร่วมกล่าวต้อนรับท่านชาธิป รุจนเ...

อ่านต่อ
04 เมษายน 2562 เวลา 09:46:38

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2562

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2562 ...

อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:45:58

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วันศุกร์ที่ 22...

อ่านต่อ
03 สิงหาคม 2565 เวลา 16:20:08

เรียนรู้จากภายใน...สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชนเพื่อ

https://online.pubhtml5.com/dsef/wliy/ ...

อ่านต่อ
15 ธันวาคม 2564 เวลา 16:42:29

ประชุมคณะการดำเนินงาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการด...

อ่านต่อ
03 เมษายน 2564 เวลา 11:23:52

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...

อ่านต่อ
07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:46:02

Parallel workshop sessions

????????????เรียนรู้วิถีไทย กับกิจกรรม Parallel workshop sessions ให้ทุกท่านเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตา...

อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2562 เวลา 19:58:36

"ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ กิจกรรมจิตอาสาหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวของมหาวิทยาลัย ”

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นำโดย อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒ...

อ่านต่อ
02 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:47:50

โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 พฤษภาคม 2562 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหา...

อ่านต่อ
06 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:43:17

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา

...