ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ
04 เมษายน 2562 เวลา 09:46:38

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2/2562

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จัดอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 2/2562 ...

อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:45:58

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

กิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ วันศุกร์ที่ 22...

อ่านต่อ
22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:12:55

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษ...

อ่านต่อ
06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:29:51

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพ...

อ่านต่อ
22 มกราคม 2562 เวลา 12:22:51

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

อ่านต่อ
22 มกราคม 2562 เวลา 12:19:30

จัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป และร่วมจัดนิทรรศการเนื่อง...

อ่านต่อ
22 มกราคม 2562 เวลา 17:03:27

อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2562

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่1/2562" หลักสูตร 5 องค์ประกอบ "ระหว่างวัน...

rspg.vru.ac.th

งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์