ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
Update : 2018-07-26
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ร่วมด้วย คณะผู้บ....
วันลงแขกเกี่ยวข้าว
Update : 2018-06-20
"วไลยอลงกรณ์จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว" อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชก....
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดประชุมวิชาการฯ
Update : 2018-06-08
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการป....